top of page
ekosistem doga

Programın doğaya ve çevreye faydaları üç ana başlık altında incelenebilir.

1- Ürün özellikleri açısından 

2- APDP sistem özellikleri açısından

3- Ulusal ve uluslararası iş birliktelikleri açısından

Ürün özellikleri açısından 

Ahşap paletlerin geri kazanımı, doğal yaşamın devamlılığı ile doğrudan ilişkilidir.  1 tane 30 yaş üzeri (kerestelik) ağaçtan, ortalama 8 adet (100 X 120) ahşap palet elde edilmektedir.

(Kaynak: associated-pallets.co.uk ve palletconsultants.com)

Resmi rakamlara göre ABD'de sadece geçen yıl 508 milyon adet ahşap palet üretildiği ve yalnızca Avrupa kıtasında dolaşan ahşap palet sayısının 4 milyar adetten fazla olduğu göz önüne alındığında, yukarıda verilen 8 adet palet = 1 ağaç formülü ile ahşap palet üretimi için çok ciddi sayılarda ağacın kesildiği sonucuna varılabilir. Gerçi durum tam olarak böyle değildir. Ağaçlar öncelikli olarak yapı malzemeleri, mobilya gibi nispeten daha pahalı ürünler imal etmek için kesilmektedir. Kerestelerin bu ürünler için kullanılmayan daha az değerli kısımları ise palet yapımında kullanılmaktadır. Yani yukarıda bahsedilen ahşap palet ağaç denklemi oransal olarak doğru olmakla beraber, o kadar ağacın palet yapımı için kesildiği anlamına gelmemektedir. Fakat tüm bunlar, özellikle palet yapımı için ağaç kesilmediği anlamını da taşımaz. Sadece palet üretimi için kesilen ağaçların sayısı ile ilgili elimizde net bir veri olmamakla birlikte şu an dünyada dolaşımda olan toplam ahşap palet miktarının %10'u için özel olarak ağaç kesildiği tahmininden hareketle, bu güne değin 50 ile 60  milyon adet arası ağacın sırf ahşap palet yapımı için kesildiğini söyleyebiliriz. 

Her bir ağacın hayatta kalmasının dünya ve insan hayatı için önemi bilinmektedir. Bu bağlamda ahşap palet geri kazanımı ve dolaşımının, dünya ağaç nüfusunun korunması için değerli bir katkı sunacağı açıkça anlaşılmaktadır.

Diğer yandan restorasyon işlemi esnasında yeni palet üretim sürecinde olduğu gibi bir enerji kullanımı olmaması, karbon ayak izini azaltması ve sıfır atık sonucu yaratan ürünler ortaya çıkarması bu programın başlıca karakteristikleridir.

APDP sistem özellikleri açısından

- Uzun soluklu ve yaygın fayda -

APDP restorasyon standartları ve kalite kontrol sistemi, ahşap paletin daha sağlıklı ve uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Standart 2. el paletlere göre daha uzun süre dolaşımda kalan restore ahşap paletlerin doğa ve çevreye sağladığı faydalar da  daha uzun soluklu olmaktadır.

APDP tarafından katılımcılar için sunulan garantiler ve diğer özendirici uygulamalar ise restore ahşap palet kullanımının ve dolayısıyla doğaya-çevreye sağladığı faydaların yaygınlaşmasını mümkün kılmaktadır.

- Veri yönetimi ve çevre -

APDP kişisel ve ticari verilerinizin güvenliğini garanti eder ve 3. taraflarla paylaşmaz. Fakat anonim hale getirilmiş ahşap palet havuz verilerini yöneterek, siz değerli katılımcılarına ve ilgili kurum kuruluşlara, ahşap palet istatistikleri gibi işlenmiş veri veya ham veriler aktarır. Bunlar, çevre koruma planlaması, çevreci ekonomik modellerin geliştirilmesi ve çevre bilincinin sayısallaştırılması gibi konularda büyük önem arz etmektedir.

Ulusal ve uluslararası iş birliktelikleri açısından

Sektörel ve çevreci kurum kuruluşlarla iş birliktelikleri kurarak hem bilinçlendirici hem de fonksiyonel özellikleri olan birtakım organizasyonlar gerçekleştirmek temel hedeflerimizden biridir. Ulusal ve uluslararası sertifikalar, akreditasyon ve öncelikler gibi bir dizi avantajı katılımcılarımıza sunacak olan bu hedef için çalışmalarımız devam etmektedir. Anlaşma yapılan kurum kuruluşlar ve anlaşma içerikleri web sitemizde duyurulacaktır. APDP ailesi ile birlikte Programımızı, dünya çevre politikaları ve yeni ekonomi vizyonunun saygın bir parçası haline getirmek en önemli motivasyonumuzdur.

Doğa

yeşil çizgimizdir

apdp logo
bottom of page